För sällskap på fler än 8 personer, vänligen kontakta oss via e-post/please e-mail us if you are more than 8! info@missbehavebar.se